Pepperoni

Mozzarella cheese, Pepperoni, fresh tomato sauce and oregano
4 300 ֏