Pepperoni

Mozzarella cheese, Pepperoni, fresh tomato sauce and oregano
3,800 ֏